Tuesday

akan ada masanya ketika Dia menutup pintu yang satu,
kita akan segera tahu pintu mana yang tengah dibuka.